banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

 

 

Audity, konzultace a poradenství

 

Audity

Auditorské posouzení včetně komplexně zpracovaného souhrnu expertních služeb normativně zakotveného v ISO 9001.

 • Audity napájecí infrastruktury
 • Audity energocenter
 • Audity systémů chlazení a vzduchotechniky
 • Audity monitorovacích systémů
 • Audity fyzické a objektové bezpečnosti
 • Procesní audity

Konzultace a poradenství

Technické a ekonomické poradenství v oblasti výstavby technologické infrastruktury.

 • Sytémy energetického napájení
 • Systémy chlazení a vzduchotechniky
 • Systémy palivového hospodářství
 • Systémy pro ICT infrastrukturu
 • Systémy pro dohled a monitoring
 • Datová centra, energo centra
 • Legislativní podmínky a předpisy, normy

V případě zájmu o audity či konzultace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu pronix@pronix.cz nebo na tel. č. +420 284 810 258-9.