banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Audity

V rámci auditorského posúdenia poskytujeme komplexne spracovaný balík expertných služieb normatívne zakotvený v ISO 9001.


- Audity napájacej infraštruktúry
- Audity energocentier
- Audity systémov chladenia a VZT
- Audity monitorovacích systémov
- Audity fyzickej a objektovej bezpečnosti
- Procesné audity