banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Monitoring batérií

prehľadný pro-aktívny On–Line systém s decentralizovanou architektúrou

systém sa skladá z troch hlavných častí:

  • monitorovacia jednotka batérií
  • kontrolná jednotka
  • modul zbierajúcí dáta
pre každé 4 batérie jeden modul zbierajúci dáta, pre 254 modulov jedna sériová kontrolná jednotka, pre 31 kontrolných jednotiek jedna monitorovacia jednotka batérií
moduly zbierajúce dáta sú ľahké, pripájajú sa priamo na batérie alebo na okolité  police
testuje, sleduje, zaznamenáva a vyhodnocuje stav celého batériového systému a jednotlivých batérií 24 hodín denne
systém sleduje celkové napätie, okolitú teplotu, pretekajúce prúdy, vybíjacie prúdy, vnútorný odpor, teplotu jednotlivých batérií, napätie jednej batérie a vybíjací čas
detailný prehľad historických údajov
možnosť diaľkového riadenia pomocou LAN, WAN alebo modemu
software je navrhnutý v systéme „plug and play“, čo znamená bezproblémovu inštaláciu a prevádzku

 

CELLWATCH (Zapojenie)

VŽDY A PRESNE VIETE, ČO SA DEJE S BATÉRIAMI so všetkými dôsledkami

automatické testovanie bez odpojenia ok
súvislé sledovanie vybíjacieho prúdu ok
analyzuje a presne označí poškodenú batériu ok
testovanie batérií je zaznamenávané v tabuľkách a varovanie sa ľahko vyhodnocuje ok
modulárne riešenie umožňuje dodať zariadenie bez ohľadu na veľkost alebo usporiadanie batérií ok
jednoduchá inštalácia s využitím optických káblov pripojených na niekoľko modulov zbierajúcich dáta ok
záruka, že batériový systém je vždy pripravený dodávať energiu ok
akékoľvek problémy sú zistené dlho pedtým, než následky spôsobia poruchu ok
merané hodnoty umožňujú užívateľovi predísť kritickým situáciám a plánovať s predstihom ok
znižuje prevádzkové náklady a návštevy prevádzkových technikov ok
aktívny nástroj pre predvídanie výmeny batérií ok

 

 

CELLWATCH - Monitorovací systém (screen-software)