banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Certifikace a osvědčení

CERTIFIED DATA CENTRE PROFESSIONAL - CDCP
 • 2018
 • Mezinárodní certifikace pro projektování, realizaci, provoz a správu datových center
PRONIX CDCP certifikace
UPTIME INSTITUTE - Tier Akreditace
 • 2012
 • Tier Acreditace mezinárodní společnosti Uptime Institute se sídlem v New Yorku definující standardy pro design, projekci a realizaci datových center

Uptime Institute - Tier akreditace

TÜV NORD CERTIFIKACE - ISO Certifikace 

 • 2018 - 2021
 • Certifikace podle normy EN ISO 9001:2015

 

PRONIX ISO certifikace - management kvality

INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE - Oprávnění

 • 2005
 • Oprávnění k montáži, opravám a zkouškám elektrických zařízení na základě prověření odborné způsobilosti
Oprávnění Institutu technické inspekce

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD - Osvědčení pro přístup k utajovaným informacím

 • 2005
 • Osvědčení umožňující přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ
NBÚ - osvědčení stupně VYHRAZENÉ

ÚŘAD CIVILNÍHO LETECTVÍ - Oprávnění pro instalace a údržbu leteckých pozemních zařízení

 • 2009
 • Oprávnění pro projektování instalací, instalacím, údržbě a opravám leteckých pozemních zařízení
Úřad civilního letectví

MINISTERSTVO OBRANY ČR - Oprávnění k nakládání s vojenskými leteckými zařízeními

 • 2015 - 2018
 • Oprávnění k instalacím, údržbě a opravám vojenských leteckých pozemních zařízení
Osvědčení Ministerstva obrany

EKO-KOM - Osvědčení pro zpětný odběr a využití odpadu

 • 2003
 • Osvědčení pro zajišťování služeb zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Osvědčení EKO-KOM

REMA - Osvědčení pro sběr a zpětný odběr elektrozařízení 

 • 2006
 • Osvědčení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu
REMA zpětný odběr elektrozařízení

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY - Oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady

 • 2018 - 2023
 • Souhlas Odboru ochrany životního prostředí k nakládání s nebezpečnými odpady
Rozhodnutí o nákládání s nebezpečnými odpady