banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Cost management


- Kalkulácie investičných nákladov
- Kalkulácie prevádzkových nákladov
- Spracovanie investičných štúdií
- Spracovanie výberových konaní
- Technicko ekonomická expertíza ponúk
- Posúdenie dodávateľského systému