banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Napájacie systémy jednosmerného napätia, invertory

Pri výbere vhodného DC systému alebo invertora sa neváhajte obrátiť na odborníkov v našom produktovom oddelení, ktorí vám radi pomôžu. Kontaktovať ich môžete prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na telefónnych číslach: +421 2 64366398 a fax.: +421 2 64366524.

MODULAR line ®

USMERŇOVAČE

Dostupné usmerňovače pre ML PS1006 
  • 48V/12, 25, 30 A | 24V/15, 30 A | 12V/18A | 60V/15A

 

Dostupné usmerňovače pre ML PS2012

  • 48V/50 A (1f vstup) | 24V/100A (1f vstup) | 48V/75, 100A (3f vstup) | 24V/100A (3f vstup)

 

Jednoduchá inštalácia a modulárny design yes
Maximálne 6 (pre ML PS1006) alebo 64 (pre ML PS2012) paralelných usmerňovačov na systém yes
Prevedenie do 19“ skríň yes
Aktívne delenie výkonu medzi jednotlivými modulmi usmerňovačov yes
Zvyšovanie výkonu je ľahké vďaka vlastnosti "hot-plug" (inštalácia usmerňovača za chodu jednoduchým pridaním) yes
Možnosť vytvorenia redundancie (zvýšenie spoľahlivosti) yes
Možnosť voľby 1f alebo 3f vstupu (pre ML PS2012) yes
Odpojenie prí nízkom napätí batérií (LVD) pre ochranu batérií (voliteľné 2 LVD) yes
RS232 alebo TCP/IP komunikácie (SNMP) yes
Až 2 batériové sady na jeden systém yes
AC a DC distribučné panely – podľa požiadaviek zákazníka yes
Systémový kontrolér pre meranie, monitorovanie a ovládanie napätí, prúdov, teploty, parametrov batérií a ďalších údajov yes
rozloženie investície do ochrany kritických zariadení - „PAY ON DEMAND“ - platíte len za výkon, ktorý v danom okamžiku potrebujete yes
jednoducho a rýchlo zvýšíte spoľahlivosť sytému vďaka rekonfigurácii na N+X redundantný systém vložením ďalších 1 – X modulov yes
rýchlosť servisu je neporovnateľne vyššia oproti klasickým nemodulárnym DC zdrojom, pretože je vykonávaný rýchlou výmenou poškodeného modulu za servisný yes

USMERŇOVAČE

ML ZB 30 – 500 kW  

URČENIE

Usmerňovače vysokého výkonu série ML ZB sú určené pre bezvýpadkové (v prípade spolupráce s batériou) napájanie spotrebičov jednosmerného prúdu s napätím 220, 125, 110 alebo 24 V, od ktorých je vyžadovaná bezpodmienečná trvalá prevádzka. Usmerňovače umožňujú taktiež nabíjanie a formátovanie batérií a tiež napájanie jednosmerných spotrebičov v systémoch bez batérií.

 
Základné moduly: 220 V (100 A), 110 V (150 A),24V (200 A), 24V (100 A) yes
Paralelná spolupráca modulov s automatickým vyrovnávaním zaťaženia yes
Veľmi vysoká stabilita napätia a nízke pulzácie napätia yes
Elektronická ochrana proti preťaženiu a skratu yes
Veľmi dobrá dynamika pri skokovej zmene zaťaženia yes
Veľmi vysoká účinnosť yes
Teplotná kompenzácia nabíjania batérií yes
Charakteristiky nabíjania podľa doporučení EUROBAT yes
Možnosť nastavenia režimu práce yes
Vysoká spoľahlivosť yes
Elektromagnetická kompatibilita (filtre EMI) yes
Obvod pre kontrolu priechodnosti batérie yes
Individuálne panely pre monitorovanie jednotlivých modulov a celkový panel
celého usmerňovača
yes
Klávesnica s možnosťou kódovania spolupracuje so zobrazovačom yes
Rozsiahle možnosti alarmových signálov a 6 užívateľsky konfigurovateľných bezpotenciálových kontaktov yes
Rozhranie RS232 pre vzdialené monitorovanie a riadenie usmerňovača yes
Možnosť servisu na jednotlivých moduloch bez nutnosti vypínania usmerňovača yes

INVERTORY

ML IP 210, ML IP2001, ML IPU1000  
Paralelne raditeľné striedače s výkonmi 1000 VA až N x 3 kVA (rádovo desiatky až stovky kVA) yes
Hot – swap moduly yes
Vysoká schopnosť spolupráce s rôznými druhmi záťaže: odporovou, nelineárnou, kapacitnou, induktívnou, s veľkým rozsahom PF yes
Automatický static switch zvyšuje spoľahlivosť a preťažiteľnosť yes
Synchronizácia so sieťou pre prenos výkonu bez porúch výstupného napätia yes
Hot-swap pripojenie invertora (možnosť výmeny pri zaťažení) yes
Plne digitálne riadenie rýchlym mikroprocesorom yes
Aktívny systém pre zdieľanie výkonu yes
Ochrana proti prepólovaniu yes
Ochrana proti prelievaniu energie medzi konvertormi yes

INVERTORY

ML FM 1-30 kVA, ML FPM 1-30 kVA, ML FPTM 3-250 kVA  
Striedače priemyslového vyhotovenia pre napájanie záťaží rôzných charakteristík                 yes

Tri základné vyhotovenia:

  • FM – len striedač
  • FPM – striedač s usmerňovačom
  • FPTM – striedač vrátane dobíjača batérií

yes

Štandardne inštalovaný bypass yes
Viac možností paralelného radenia pre zvýšenie výkonu alebo redundancie yes
Na vyžiadanie je možné navrhnúť systém podľa požadaviek zákazníka yes
Galvanická izolácia výstupu od napájacej siete yes
Sústava EMI filtrov (kompletná filtrácia rušenia) yes
Systém odolný proti rušeniu zo siete – RFI fitre yes