banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Korekce účiníku

Některé elektrické spotřebiče (el. motory, svářečky, zářivky atd.) nespotřebovávají ze sítě pouze činnou energii, ale i energii jalovou. Ta je nezbytná pro zajištění správné fyzikální funkce těchto zařízení. Součet obou těchto energií zatěžuje rozvodné přenosové sítě. Snahou je tedy dodat potřebnou jalovou energii, a to v místě provozování spotřebiče, připojením vhodného kondenzátoru.
Kvalita kompenzace-korekce účiníku se udává účiníkem cos φ, což je poměr činného a zdánlivého výkonu.
Ideální stav je docílit cos φ = 1. V ČR je odběratel penalizován za účiník nižší než 0,95. K dosažení požadovaného účiníku slouží různá dále uvedená kompenzační zařízení ke korekci účiníku.

Komponenty

V případě, že jste výrobci nových kompenzačních zařízení, či se Vám jedná o rekonstrukce starších zařízení, nabízíme Vám pro tyto účely širokou řadu komponentů.