banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Korekcia účinníka

Niektoré elektrické spotrebiče (el. motory, zváračky, žiarivky atď.) nespotrebovávajú zo siete len činnú energiu, ale aj energiu jalovú. Tá je nevyhnutná pre zabezpečenie správnej fyzikálnej funkcie týchto zariadení. Súčet oboch týchto energií zaťažuje rozvodné prenosové siete. Snahou je teda dodať potrebnú jalovú energiu, a to v mieste prevádzkovania spotrebiča, pripojením vhodného kondenzátora.
Kvalita kompenzácie-korekcia účinníka sa udáva účinníkom cos φ, čo je pomer činného a zdanlivého výkonu.
Ideálny stav je docieliť cos φ = 1. K dosiahnutiu požadovaného účinníka slúžia rôzne ďalej uvedené kompenzačné zariadenia ku korekcii účiníka.

Komponenty

V prípade, že ste výrobcovia nových kompenzačných zariadení, či sa Vám jedná o rekonštrukcie starších zariadení, poskytujeme Vám pre tieto účely široký rad komponentov.