banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Konzultácie a poradenstvo

Technické a ekonomické poradenstvo v oblasti výstavby technologickej infraštruktúry.

- Systém energetického napájania
- Systém chladenia a VZT
- Systém palivového hospodárstva
- Systém pre ICT infraštruktúru
- Systémy pre dohľad