banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Neustálý dohľad nad vašimi technológiami, nech ste kdekoľvek

POC - Power Operation Centre je systém vzdialeného monitoringu technológií, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou PRONIX s.r.o.

Systém POC prináša toľko potrebný dohľad nad technológiami 24 hodín denne / 365 dní v roku. Dáta s informáciami o stave jednotlivých zariadení sú neustále k dispozícii vďaka webovému rozhraniu a vzdialenému prístupu. Systém tiež umožňuje posielanie alarmových hlásení prostredníctvom SMS alebo emailov.

Integrácia rôznych technológií
Do systému je možné integrovať rad technológií od jednotlivých generátorov, UPS až po systémy EZS, chladenia a vzduchotechniky ai.

Grafické rozhranie
Veľkou výhodou je aj grafické rozhranie, ktoré umožňuje ľahší prehľad a vizualizáciu dát.

Úspora nákladov
Systém dohľadu POC znižuje náklady na údržbu a eliminuje straty spôsobené prípadnými výpadkami na minimum.

 

CELLWATCH – Systém sledovania batérií záložných zdrojov

Dobre fungujúci batériový systém je kľúčom k optimálnemu výkonu UPS. Samotná údržba však nestačí. Pravidelné skúšanie a manuálna prehliadka je síce krok správnym smerom, ktorý však odhalí aktuálny stav či problém len v konkrétnom danom okamžiku.

V oblastiach, kde je stály zdroj energie kľúčovou prioritou, nie je priestor pre akúkoľvek chybu alebo neočakávaný výpadok. Jediná bezpečná cesta pre optimálny chod batérií je tak inštalácia monitorovacieho systému.

Online systém s nepretržitou prevádzkou
Online systém CELLWATCH monitoruje, testuje, zaznamenáva a vyhodnocuje stav celého batériového systému a jednotlivých článkov 24 hodin denne. Všetky problémy sú identifikované včas, teda skôr než by ich následky spôsobili poruchu.

Dáta sú zbierané a zaznamenávané nepretržite. CELLWATCH sleduje celkové napätie, okolitú teplotu, pretekajúce prúdy, vybíjacie prúdy, vnútorný odpor, teplotu jednotlivej batérie, napätie jednej batérie a vybíjací čas. Všetky tieto merané hodnoty umožňujú užívateľovi vopred plánovať údržbu.

Výhody CELLWATCH systému
Systém CELLWATCH chráni teda nielen pred neočakávanými výpadkami a následnými stratami, ale znižuje náklady na údržbu jednotlivých batérií. Veľká časť nákladov na optimálne fungovanie batérií je naviac spojená s cestovaním servisných technikov medzi jednotlivými miestami výskytu incidentov a teda s veľkou spotrebou pohonných hmôt. CELLWATCH zvyšuje životnosť samotných batérií a eliminuje tak zbytočné výmeny. Umožňuje taktiež redukciu nákladov na plánovanú servisnú údržbu batérií až o 85 %. S menšou spotrebou pohonných hmôt a menším počtom batérií naviac chránite životné prostredie.