banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Monitorovacie systémy a MaR

Monitorovacie systémy a MaR

Prepracované riešenia integrujúce technologické vybavenie stavieb

- Komplexný dohľad a regulácia energetiky objektov
- Systémy objektovej a fyzickej bezpečnosti
- Monitorovacie systémy a detekcia osôb
- Dohľadové a sledovacie centrá
- Systémy vzdialeného dohľadu