banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Profil spoločnosti

Spoločnost PRONIX s.r.o. je popredným integrátorom a uznávaným odborníkom v oblasti systémov záložného napájania a napájacích zdrojov nepřerušiteľného napájania. Svojim zákazníkom poskytuje flexibilné riešenie od inštalácie jednotlivých komponentov až po komplexné systémy technologických zariadení. Ponuka služieb PRONIX s.r.o. zahŕňa inovatívne návrhy projektových prác a inžinieringu, profesionálne realizácie, energo audity a konzultácie, odbornú a technickú pomoc, unikátny systém stáleho monitoringu technológií (24/7/365), záručný a pozáručný servis špeciálne vyškolených a certifikovaných technikov, ale aj stavebné práce, systémy chladenia, hasenia, vzduchotechniku, kabeláž, palivové systémy, EPS, EZS, CCTV, EKV a MaR.

Hlavné zameranie

Primárne zameranie a najčastejšie realizované celky spoločnosti PRONIX s.r.o. sú predovšetkým DATACENTRÁ, ENERGOCENTRÁ a TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY prevádzok infraštruktúry ICT v Čechách a na Slovensku. Spoločnosť PRONIX s.r.o. je špecialista na realizácie stredného a veľkého výkonu, o čom svedčí rad projektov pre významné spoločnosti a inštitúcie z oblastí, akými sú financie a bankovníctvo, IT a telekomunikácie, priemysel a energetika, výroba a automatizácia, doprava, štátna a verejná správa alebo mediálna sféra.

Kvalita služieb

Všetky inštalácie sú vykonávané v najvyššej kvalite s maximálnymi nárokmi nielen na zariadenie, ale tiež na postup inštalácie. Meno PRONIX je obecne spojené s celým radom novo zavedených inovácií a nejmodernejších a prevádzkovo optimalizovaných riešení, ktoré sa neskôr stávajú technologickým štandardom na celom trhu. Vo svojich riešeniach kladie dôraz na efektivitu, prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť a práve optimalizáciu investičných a prevádzkových nákladov, ktoré sú kľúčovým parametrom podnikania každého zákazníka.

Odbornosť a certifikácia

Spoločnosť PRONIX s.r.o. spolupracuje taktiež s celým radom odborných a vedeckých inštitúcií a nadnárodných spoločností. Je držiteľom Tier certifikácie Uptime Institute, mezinárodnej spoločnosti definujúcej štandardy pre dátové centrá, ktoré majú v Českej republike len 4 spoločnosti. Odborne pôsobí taktiež na ČVUT Praha a VŠB Ostrava.

Dlhodobým cieľom PRONIX s.r.o. je byť pružným a spoľahlivým dodávateľom a partnerom v oblasti záložného napájania. Kvalita služieb firmy je potvrdená certifikátom riadeného systému akosti podľa normy EN ISO 9001:2015 vydaným RW TÜV. Stabilitu, solventnosť a dôveryhodnosť firmy potvrdzuje získané ocenenie mezinárodne uznávaného hodnotenia TOP RATING agentury Dun&Bradstreet, ktoré radí PRONIX s.r.o. s najvyšším možným stupňom ratingu do elitnej skupiny 2 % najstabilnejších firiem v ČR a SR.