YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Společenská odpovědnost

PRONIX si plně uvědomuje své postavení na trhu i odpovědnost, která pro něj z podnikatelské činnosti vůči společnosti jako celku vyplývá.

Samozřejmostí je pro nás dodržování platných zákonů a nařízení, ale i další dobrovolné a eticky odpovědné činnosti vykonávané nad rámec platné legislativy. Přijali jsme Etický kodex. Disponujeme certifikací ISO. Zaměstnáváme mladé talenty z řad absolventů, ale i zaměstnance důchodového věku. Podporujeme odpovědný přístup k životnímu prostředí. Každoročně také přispíváme finančními prostředky několika pečlivě vybraným subjektům na jejich činnost. Spolu s námi pomáhají každý rok de facto také naši zákazníci, kteří od nás přijímají novoroční přání v elektronické podobě. Náklady spojené s tiskem novoročních přání totiž věnujeme raději tam, kde skutečně pomáhají.

 

Etický kodex

Spolehlivost, bezpečnost a odpovědnost jsou hodnoty, na kterých dlouhodobě stavíme naše cíle a které od nás očekávají také naši zákazníci, dodavatelé, partneři ale i společnost a okolí, ve kterém podnikáme.

Smyslem kodexu a hodnot, které jsou v něm vyjádřeny, není jen dodržovat právní předpisy a pravidla naší společnosti, ale i osobní závazek převzít odpovědnost za své činy a jednat vždy poctivě, čestně a otevřeně.

Etický kodex proto shrnuje nejdůležitější pravidla chování a jednání.

 

Podpořené projekty

2017 - Azylový dům pro rodiny s dětmi v Horních Počernicích a Linka bezpečí, které pomáhají tvořit šťastnější dětské příběhy (Praha)

2016 - Dětský domov Radost a Dětské centrum Paprsek na Praze 9

2015 - Sdružení Hornomlýnská a Loutky v nemocnici, které se věnují dětem v jejich nelehkých životních situacích (Praha)

2014 - Rodinné centrum Knoflík pro podporu aktivit nejen dětí, ale všech věkových skupin, včetně seniorů (Praha)

2013 - Český červený kříž (Praha)

2012 - Psychiatrická léčebna v Praze (Praha)

2011 - Jedličkův ústav pro integraci tělesně postižených dětí a mládeže do běžného života (Praha)

2010 - Dětský fond UNICEF (Praha)

Jako partner akce podporujeme již řadu let letecké dny Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.