banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Společenská odpovědnost

PRONIX si plně uvědomuje své postavení na trhu i odpovědnost, která pro něj z podnikatelské činnosti vůči společnosti jako celku vyplývá. Samozřejmostí je pro nás dodržování platných zákonů a nařízení, ale i další dobrovolné a eticky odpovědné činnosti vykonávané nad rámec platné legislativy. Každoročně proto mj. PRONIX přispívá finančními prostředky několika pečlivě vybraným subjektům na jejich činnost. 

Spolu s námi pomáhají každý rok de facto také naši zákazníci, kteří od nás přijímají novoroční přání
v elektronické podobě. Náklady spojené s tiskem novoročních přání totiž věnujeme raději tam, kde skutečně pomáhají.

Podpořené projekty

2017 - Azylový dům pro rodiny s dětmi v Horních Počernicích a Linka bezpečí, které pomáhají tvořit šťastnější dětské příběhy

2016 - Dětský domov Radost a Dětské centrum Paprsek na Praze 9

2015 - Sdružení Hornomlýnská a Loutky v nemocnici, které se věnují dětem v jejich nelehkých životních situacích

2014 - Rodinné centrum Knoflík pro podporu aktivit nejen dětí, ale všech věkových skupin, včetně seniorů

2013 - Český červený kříž

2012 - Psychiatrická léčebna v Praze

2011 - Jedličkův ústav pro integraci tělesně postižených dětí a mládeže do běžného života (Praha)

2010 - Dětský fond UNICEF

Dlouhodobě také jako partner akce podporujeme letecké dny Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.