banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Neustálý dohled nad vašimi technologiemi, ať jste kdekoliv

PRONIX s.r.o. je předním integrátorem systému napájení zaměřeným na dodávky kompletních řešení. Naše nabídky služeb zahrnují inovativní návrhy projektu a inženýrské práce, energo audity a realizaci projektu, záruční a pozáruční služby. Známí, jako dodavatelé předních technologií pro důležité projekty na území České a Slovenské republiky, poskytujeme na míru šitá flexibilní rešení od inženýrských prací, jednotlivých komponent až po kompletní systémy.

POC - Power Operation Centre je systém vzdáleného monitoringu technologií, který byl vyvinut společností PRONIX s.r.o.
Zákazníkovi systém POC přináší tolik potřebný dohled nad technologiemi 24 hodin denně / 365 dní v roce. Data s informací o stavu jednotlivých zařízení jsou neustále k dispozici díky webovému rozhraní systému POC.
Proaktivní přístup POC je zaměřený „dopředu“, snaží se předvídat, co se stane, předcházet událostem a včas převzít iniciativu.

Kdykoliv si zkontrolujete dohledované technologie pomocí Vašeho PC a internetového prohlížeče. A co více? Klidný spánek Vám zaručí

Nároky klientů na POC - systém dohledu a managementu

 
přehledný pro-aktivní On–Line systém s decentralizovanou architekturou
využití jednotného typu komunikace podporovanou výrobci technologií
možnost užití existující komunikační infrastruktury
otevřená architektura systému – jednoduché rozšíření a změny
přehledná víceúrovňová vizualizace a alarmová služba
víceúrovňový přístup oprávněných osob na různé úrovni struktury
pro-aktivní řešení vzniklých situací s přímou vazbou na servisní střediska
zabezpečení a archivace dat
záložní cesta přenosu informace

naši technici, kteří budou mít u sebe mobilní telefon , na který jim v případe poruchy bude POC zaslána varovná SMS a oni si stav systému ověří na příslušném webserveru.

Na Váš mobilní telefon může být SMS zaslána také, ale je jen na Vás, jestli se chcete nechat budit. Pokud s námi máte podepsanou Servisní smlouvu, bude problém do rána jistě vyřešen.

Přínosy a uživatelské výhody POC

Globální kontrola a dohled nad kritickými technologiemi
Zrychlení servisu a zkrácení doby MTTR, zkrácení fixační doby
Optimalizace MTBF -> minimalizace počtu poruch
Zkvalitnění údržby a prodloužení životnosti technologie
Alarmové logy a reporty trendu duležitých veličin – detailní analýza
Pro-aktivně poskytuje informace pro rychlé rešení vzniklých událostí
Kontrola nad kvalitou údržby a servisu provádeného externími organizacemi
Poskytuje informace o kapacite jednotlivých technologií – plánování
Optimalizace výstavby další technologické infrastruktury
Umožnuje vzdálené testování technologických celků
Poskytuje veškeré duležité informace pro interní management uvnitř společnosti klienta i pro útvary poskytující support směrem ven ze společnosti klienta – Callcentrum, HelpDesk, Servis apod.

Standardně instalované technologie

- rozvodna a napájení
- motorgenerátor
- systémy UPS
- systémy baterií
- VZT a klimatizace
- EPS
- EZS
- I/O stavová signalizace
- teplota a vlhkost
- nouzové osvětlení