banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Neustály dohľad nad vašimi technológiami, nech ste kdekoľvek

PRONIX s.r.o. je popredným integrátorom systému napájania zameraným na dodávky kompletných riešení. Naše ponuky služieb zahŕňajú inovatívne návrhy projektov a inžinierske práce, energo audity a realizáciu projektov, záručné a pozáručné služby. Známi, ako dodávatelia popredných technológií pre dôležité projekty na území Českej a Slovenskej republiky, poskytujeme na mieru šité flexibilné riešenia od inžinierských prác, jednotlivých komponentov až po kompletné systémy.

POC - Power Operation Centre je systém vzdialeného monitoringu technológií, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou PRONIX s.r.o.
Zákazníkovi systém POC prináša toľko potrebný dohľad nad technológiami 24 hodín denne / 365 dní v roku. Dáta s informáciou o stave jednotlivých zariadení sú neustále k dispozícii vďaka webovému rozhraniu systému POC.
Proaktívny prístup POC je zameraný „dopredu“, snaží sa predvídať, čo sa stane, predchádzať udalostiam a včas prevziať iniciatívu.

Kedykoľvek si skontrolujete dohľadované technológie pomocou Vášho PC a internetového prehliadača. A čo viac? 

Nároky klientov na POC - systém dohľadu a managementu

 
prehľadný pro-aktívny On–Line systém s decentralizovanou architektúrou
využitie jednotného typu komunikácie podporovanou výrobcami technológií
možnosť využitia existujúcej komunikačnej infraštruktúry
otvorená architektúra systému – jednoduché rozšírenie a zmeny
prehľadná viacúrovňová vizualizácia a alarmová služba
viacúrovňový prístup oprávnených osôb na rôznej úrovni štruktúry
pro-aktívne riešenie vzniknutých situácií s priamou väzbou na servisné strediská
zabezpečenie a archivácia dát
záložná cesta prenosu informácie

Kľudný spánok Vám zaručia naši technici, ktorí budú mať pri sebe mobilný telefón, na ktorý im, v prípade poruchy, bude POC poslaná varovná SMS a oni si stav systému overia na príslušnom webserveri.

Na Váš mobilný telefón môže byť SMS poslaná tiež, ale je len na Vás, či sa chcete nechať budiť. Pokiaľ s nami máte podpísanú Servisnú zmluvu, bude problém do rána iste vyriešený.

Prínosy a užívateľské výhody POC

Globálna kontrola a dohľad nad kritickými technológiami
Zrýchlenie servisu a skrátenie doby MTTR, skrátenie fixačnej doby
Optimalizácia MTBF -> minimalizácia počtu porúch
Skvalitnenie údržby a predĺženie životnosti technológie
Alarmové logy a reporty trendu dôležitých veličín – detailná analýza
Pro-aktívne poskytuje informácie pre rýchle riešenie vzniknutých udalostí
Kontrola nad kvalitou údržby a servisu vykonávaného externými organizáciami
Poskytuje informácie o kapacite jednotlivých technológií – plánovanie
Optimalizácia výstavby ďalšej technologickej infraštruktúry
Umožňuje vzdialené testovanie technologických celkov
Poskytuje všetky dôležité informácie pre interný management vnútri spoločnosti klienta i pre útvary poskytujúce support smerom von zo spoločnosti klienta – Callcentrum, HelpDesk, Servis apod.

Štandardne inštalované technológie

- rozvodňa a napájanie
- motorgenerátor
- systémy UPS
- systémy batérií
- VZT a klimatizácie
- EPS
- EZS
- I/O stavová signalizácia
- teplota a vlhkosť
- núdzové osvetlenie