YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

PRONIX se prostřednictvím IT Cluster zapojí do projektu vzdělávání financovaného z Evropského sociálního fondu

Zájmové sdružení IT cluster získalo pro své členy podporu z Evropského sociálního fondu, přesněji z operačního programu „Zaměstnanost“. Cílem projektu s názvem „Pojďme společně růst s IT Cluster 2017-2019“ je další profesní vzdělávání zaměstnanců členů IT Cluster, z.s., Cílovou skupinou pro prostředky získané z tohoto projektu jsou zaměstnanci členů zájmového sdružení. IT Clusteru z. s. tímto naplňuje část svých cílů a to je podpora vzdělávání zaměstnanců členu clusteru, sdílení informací, budování vzájemné spolupráce a zvyšování konkurence schopnosti jednotlivých členů clusteru.

Do projektu jsou aktuálně zapojeni tito členové sdružení: KVADOS a.s., D3Soft s.r.o., RPIC-ViP s.r.o., PRONIX s.r.o.

Společnost PRONIX získá další možnosti, jak rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti svých zaměstnanců nejen v oblasti tzv. soft skills, ale především v oblasti plánování a řízení projektů, programování, 3D projektování nebo v problematice určené pro techniky, revizní techniky apod.

Více informací k programu „Pojďme společně růst s IT Cluster 2017-2019“ lze získat na stránkách IT Cluster.

Evropský sociální fond EU OP ZaměstnanostMinisterstvo průmyslu a obchodu