banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Profil společnosti

Společnost PRONIX je předním integrátorem a uznávaným odborníkem v oblasti technologií a služeb pro non-IT infrastruktury datových center a energo celků. Na českém a slovenském trhu působí již od roku 1992. Poskytuje flexibilní řešení od instalace jednotlivých elektrotechnologií až po komplexní řešení na klíč, včetně systémů záložního napájení (UPS, DUPS, motorgenerátorů), chlazení, hašení, vzduchotechniky, EPS, EZS, CCTV, EKV a MaR. Nabídka služeb PRONIX zahrnuje také audity a konzultace, inovativní návrhy projektů a inženýrských prací, profesionální realizace, řídicí a do-hledové systémy, odbornou a technickou pomoc a záruční a pozá-ruční servis prostřednictvím speciálně vyškolených a certifikovaných techniků.

Hlavní zaměření

Primární zaměření a nejčastěji realizované celky společnosti PRONIX jsou především DATACENTRA, ENERGOCENTRA a TECHNOLOGI-CKÉ OBJEKTY provozů infrastruktury ICT v Čechách a na Slovensku. Společnost PRONIX s.r.o. je specialistou na realizace středního a vel-kého výkonu, o čemž svědčí řada projektů pro významné společnosti a instituce z oblastí, jakými jsou finance a ban-kovnictví, IT a teleko-munikace, průmysl a energetika, výroba a automatizace, doprava, státní a veřejná správa nebo mediální sféra.

Kvalita služeb

Veškeré instalace jsou prováděny v nejvyšší kvalitě s maximálními nároky nejen na zařízení, ale také na postup instalace. Jméno PRONIX je obecně spjato s celou řadou nově zavedených inovací
a nejmodernějších a provozně optimalizovaných řešení, která se později stávají technologickým standardem na celém trhu. Ve svých řešeních klade důraz na efektivitu, provozní bezpečnost a spolehlivost a právě optimalizaci investičních a provozních nákladů, jež jsou klíčovým parametrem podnikání každého zákazníka.

Odbornost a certifikace

Společnost PRONIX spolupracuje také s celou řadou odborných a vě-deckých institucí a nadnárodních společností. Je držite-lem certifikace The Uptime Institute – Accredited Tier Designer, mezinárodní společnosti definující standardy pro datová centra, jež mají v České republice pouze čtyři společnosti. Odborně působí také na ČVUT Praha.

Dlouhodobým cílem PRONIX je být pružným a spolehlivým dodavatelem a partnerem v oblasti záložního napájení. Kvalita služeb společnosti je stvrzena certifikátem řízeného systému jakosti podle normy EN ISO 9001:2008 vydaným akreditační společností TÜV NORD.

Stabilitu, solventnost, důvěryhodnost a ekonomickou stabilitu firmy potvrzuje nejen 25 let zkušeností, ale i ocenění mezinárodně uznávaného hodnocení TOP RATING agentury Dun&Bradstreet, které zařadilo PRONIX mezi nejstabilnější české firmy. V roce 2017 dosáhl PRONIX s nejvyšším stupněm hodnocení AAA i na prestižní ocenění Czech Stability Award, které v ČR vyhlašuje společnost BISNODE se sdružením CZECH TOP 100.

Profil společnosti PRONIX ke stažení