banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Servisné služby

- Pohotovostné služby 24 x 7 x 365
- Preventívne prehliadky
- Profylaktické prehliadky
- Kapacitné a záťažové skúšky
- Servisné opravy
- Merania a revízie
- Zápožičky záložných zdrojov
- Technická podpora
- Ekologická likvidácia