banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Služby spoločnosti

PRONIX s.r.o. je popredným integrátorom systémov napájania zameraným na dodávky kompletných riešení. Naša ponuka služieb zahŕňa inovatívne návrhy projektov a inžinierske práce, energo audity a realizácie projektov, záručné a pozáručné služby. Známi sme ako dodávatelia moderných technológií pre dôležité projekty na území Českej a Slovenskej republiky. Poskytujeme na mieru šité flexibilné riešenia od inžinierskych prác, jednotlivých komponentov až po kompletné systémy.

Zákazníci, ktorí si cenia naše, vo svojej triede najlepšie, systémy napájania, obvykle prichádzajú z oblastí ako sú: financie a bankovníctvo, telekomunikácie a dátové centrá, komerčný sektor, poradenstvo a služby, média, automatizácia, energetický sektor, doprava, verejná správa alebo výrobný priemysel.

Sme plne orientovaní na oblasť systémov napájania od roku 1992. Na českom a slovenskom trhu sme dobre známi pre vysokú kvalitu a najnovšie technológie ponúkaných produktov.

Našim zákazníkom poskytujeme kompletnú technickú podporu, zahrňujúcu odbornú technickú pomoc, energo audity, projektovú dokumentáciu, kabeláž, palivové systémy a klimatizácie.

Naše technické oddelenie pracuje non-stop 24x7x365. Monitoruje a podporuje všetky naše inštalácie podľa požiadaviek zákazníkov v Čechách i na Slovensku.

Kompletné produktové portfólio je podporované počas záručnej doby, aj po jej uplynutí, vždy podľa servisnej zmluvy s našim zákazníkom. Servisní technici sú plne školení a certifikovaní našimi dodávateľmi.

PRONIX vyvinul a patentoval vlastný rad systému napájania REVOLUTION MODULAR POWER SYSTEM®