banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Sofistikované a optimalizované riešenia

Technicky komfortné a spoľahlivé riešenia optimalizované na investičné a prevádzkové náklady sú určené pre najkritickejšie aplikácie s vysokým stupňom dostupnosti a spoľahlivosti.

- Infraštruktúra IT Datacentier
- Energo centrá administratívnych komplexov
- Energo centrá objektov štátnej správy
- Systémy napájania a chladenia pre telekomunikácie
- Energetické systémy pre priemysel