banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

TDI a riadenie dodávateľského systému

Odborný management pri budovaní stavieb.

- Technický dozor investora
- Riadenie časových a rozpočtových fáz výstavby
- Kontrola kvality výstavby
- Technický dozor riešení chýb a nedorobkov
- Riadenie komplexných skúšok technológií
- Investorské preberania