banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

UPS (Uninterruptible Power Supply - zdroj neprerušiteľného napájania)

Záložné zdroje UPS (Uninterruptible Power Supply - zdroje neprerušiteľného napájania) zabezpečujú dodávku energie v prípade nestability siete. Chránia citlivé dáta a zariadenia pred poškodením v dôsledku poklesu alebo výpadku napätia.

PRONIX s.r.o. ponúka celý rad standalone a modular systémov UPS s výkonmi 1kW - 5 MW. Poskytuje ďalej záručný aj pozáručný servis, vrátane dodávky náhradných dielov a akumulátorov, ale i služby diaľkovej správy a monitoringu batérií.

Řada standalone a modular UPS        

MODULAR UPS

Výkony modulov: 10 kW - 3 MW yes
Jednoduché zvýšenie výkonu doplnením ďalšieho modulu yes
Záložný čas je variabilný podľa počtu použitých akumulátorov yes
Inteligentný systém dobíjania zvyšuje životnost batérií yes
Nízka hmotnosť UPS zjednodušuje manipuláciu, uľahčuje transport a inštaláciu  yes
Flexibilita / Rozšíriteľnosť - jednoduché rozširovania systémov podľa poreby
(pay-as-you-grow) investujete spoločne s vašim rastom
yes
Šetrí zastavanú plochu, menší pôdorys predstavuje zmenšenie potrebného
priestoru
yes
Rýchlosť servisu je neporovnateľne vyššia oproti klasickým UPS - výmena
chybného modulu za prevádzky (online swap)
yes

 

Standalone UPS

Výkony od 1 - 500 kW yes
Moderné on-line systémy s vysokou účinnosťou yes
Výhodná cena za technologicky vyspelé riešenia yes
Preukázateľná vysoká bezporuchovosť yes
Zvýšenie výkonu paralelnou prevádzkou (nutné pridať dosku pre paralelnú
prevádzku)
yes
Záložný čas je variabilný podľa počtu inštalovaných akumulátorov yes
Nízka hmotnosť UPS zjednodušuje manipuláciu, uľahčuje transport a inštaláciu  yes
Vynikajúca statická a dynamická napäťová stabilita yes
Vysoká kvalita výstupného napätia bez akéhokoľvek skreslenia yes
Inteligentný systém dobíjania zvyšuje životnosť batérií yes

Pri výbere UPS systému sa neváhajte obrátiť na našich odborníkov v obchodnom a produktovom oddelení, ktorí vám radi poskytnú všetky potrebné informácie a doporučia vhodný produkt. Kontaktovať ich môžete prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na telefónnom čísle: +421 2 64366398.