banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Čistenie paliva s bezkonkurenčnou technológiou Wasp Pure Fuel Systems

Kvalita paliva je veľmi dôležitým predpokladom pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a optimálneho chodu záložných zdrojov. Kontaminované palivo nie je len finančnou stratou spojenou s jeho ekologickou likvidáciou. Znamená veľkú záťaž predovšetkým pre samotný palivový systém generátorových zostáv, ktorá môže znamenať ich trvalé poškodenie a nepredvídateľné výpadky.

Unikátny systém čistenia paliva Wasp Pure Fuel Systems ponúka veľmi účinné ekologické a predovšetkým ekonomické riešenie.

Motorová nafta stráca svoju kvalitu už počas 6-12 mesiacov. Europské normy pripúšťajú až 7% podiel biozložiek. Bakteriálne infekcie tak spôsobujú kal a vysokú hodnotu kyslosti. Najväčšiu hrozbu pre kvalitu paliva však znamená prítomnosť vody.

Wasp

Co všetko je možné teda zo znečisteného paliva odseparovať ?

Vodu, emulgovanú vodu (prejavuje sa zakalením paliva), bakteriálne infekcie ( voda je opäť vedľajším produktom ), znečistenú naftu s obsahom biozložiek, ale aj ostatné sedimenty a biomasu.

Ako prebieha proces čistenia ?

Inovatívna technológia čistenia a udržiavania kvality paliva Wasp môže nielen zastaviť ďalšiu kontamináciu paliva, ale vyčistiť i palivo už znečistené. WASP Pure Fuel Systems funguje na princípe recirkulácie paliva priamo v nádrži.

V PRONIX ponúkame:

  • vyčistenie nevyhovujúceho paliva priamo v nádrži
  • odstránenie vody, kalu a biomasy
  • zachovanie súčasnej kvality paliva generátorov
  • prevenciu porúch generátorových zostáv spôsobených znečisteným palivom
  • úsporu nákladov, ktoré je nutné vynaložiť na zbytočné opravy generátorov a na ekologickú likvidáciu nevyhovujíceho paliva

S pravidelným čistením paliva naviac prispievate k ochrane životného prostredia !

V prípade záujmu o čistenie paliva neváhajte kontaktovať našich odborníkov zo servisného oddelenia, ktorí vám radi zodpovedajú všetky otázky. Kontaktovať ich môžete prostredníctvom e-mailu pronix@pronix.sk , alebo na tel. č. +421 2 64366398.