banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Referencie v oblasti energetiky

Spoločnosti pôsobiace v oblasti energetiky patria medzi jednych z najvýznamnejších zákazníkov PRONIX s.r.o. Služby, ktoré v tomto odvetví poskytujeme, zahŕňajú hlavne nasledujúce možnosti:

 • Návrhy a realizácie napájacích technológií
 • Návrhy a realizácie napájacích systémov s technológiami výkonovej elektroniky
 • Návrhy a realizácie technologickej infraštruktúry záložných energocentier
 • Projekčné návrhy záložných systémov napájania vlastnej spotreby a ovládanie akčných členov prenosovej sústavy
 • Návrh a aplikácie systémov dohľadu
 • Dodávky systému UPS, DUPS, STS, motorgenerátorov, batérií, rozvádzačov ai.
 • Dodávky servisných, konzultačných a projekčných služieb

Zákazníci z odvetvia energetiky

 • Skupina ČEZ
 • E-ON Česká republika
 • ČEPRO
 • RWE Transgas
 • Povodie Vltavy
 • NET4GAS
 • Skupina UNIPETROL