banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Energetický silnoproudý BUS FRAKO

"Energie – Management mit dem FRAKO Starkstrombus®"

 Frako logo 

Největší díl energetických nákladů připadá na spotřebu elektrické energie (více než 70%).

 

Toto je pouhá statistická informace. Provoz, který se nespokojí s tímto jednoduchým faktem, však potřebuje mnohem přesnější informace o svém energetickém systému:

 • Jak vysoké jsou celkové energetické náklady podniku
 • Která část podniku má největší spotřebu energie
 • Kde a kdy je největší výkonová špička
 • Zda při instalaci nového stroje a jeho největší spotřebě není ještě dosaženo hraničního zatížení instalace
 

Dobré podchycení provozních dat nepochybně pomáhá při optimalizaci provozu a vede ke snížení nákladů. Stejně tak pomáhá při optimalizaci spotřeby energie a vede ke snižování energetických nákladů.

 

Systém FRAKO umožňuje zaznamenat a vyhodnotit energetická data
(elektrické energie, plynu, páry, vody atd.) tak, aby došlo ke snížení nákladů:

 
 • Ukazuje, kdy, kde a kolik energie bylo spotřebováno a právě bude spotřebováno
 • Hlásí odchylky alarmovým signálem
 • Ukazuje provozní stav důležitých zařízení
 • Ukládá všechna data, aby byla k dispozici i pro pozdější vyhodnocení
 

Základní prvky systému FRAKO

 
 • Jednoduchý a robustní systém se soběstačnými měřícími a regulačními přístroji
 • Centrální jednotka, která rovnoměrně obvolává jednotlivé přístroje, zjišťuje a ukládá naměřená data
 • Výkonný osvědčený silnoproudý bus FRAKO spojený s PC, který denně nebo jen příležitostně vyvolá data uložená v centrální jednotce a přes vyhodnocovací program je znázorní tak, jak je v daném okamžiku potřeba
 

Vlastnosti systému FRAKO

 
 • Systém FRAKO je možno modulově rozšiřovat – možnost začít vyhodnocovat energetická data s malým systémem a později ho libovolně rozšiřovat
 • Přístroje a vyhodnocovací software jsou stejného původu a jsou tedy vždy kompatibilní
 • Všechna energetická data, a je-li potřebné, i důležitá okolní data, běží přes integrovaný systém a tak každý, kdo má právo přístupu, obdrží pro něj důležité informace
 

Systém FRAKO ihned zasílá na pracovní místo informace, které jsou třeba:

 
 • Náklady energetické spotřeby každého nákladového střediska v Kč vyhodnocené dle aktuálního tarifu
 • Informace o provozní části s nejvyšší spotřební špičkou.Základní spotřebu podniku na topení, klimatizaci, osvětlení atd.