banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Energetický silnoprúdový BUS FRAKO

"Energie – Management mit dem FRAKO Starkstrombus®"

 Frako logo 

Najväčší podiel energetických nákladov pripadá na spotrebu elektrickej energie (viac než 70%).

 

Toto je obyčajná štatistická informácia. Prevádzka, ktorá sa neuspokojí s týmto jednoduchým faktom, však potrebuje oveľa presnejšie informácie o svojom energetickom systéme:

 • Ako vysoké sú celkové energetické náklady podniku
 • Ktorá časť podniku má najväčšiu spotrebu energie
 • Kde a kedy je najväčšia výkonová špička
 • Či pri inštalácii nového stroja a jeho najväčšej spotrebe nie je ešte dosiahnuté hraničné zaťaženie inštalácie
 

Dobré podchytenie prevádzkových dát nepochybne pomáha pri optimalizácii prevádzky a vedie k zníženiu nákladov. Zároveň tak pomáha pri optimalizácii spotreby energie a vedie k znižovaniu energetických nákladov.

 

Systém FRAKO umožňuje zaznamenať a vyhodnotiť energetické dáta
(elektrickej energie, plynu, pary, vody atď.) tak, aby došlo k zníženiu nákladov:

 
 • Ukazuje, kedy, kde a koľko energie bolo spotrebované a práve bude spotrebované
 • Hlási odchýlky alarmovým signálom
 • Ukazuje prevádzkový stav dôležitých zariadení
 • Ukladá všetky dáta, aby boli k dispozícii i pre neskoršie vyhodnotenie
 

Základné prvky systému FRAKO

 
 • Jednoduchý a robustný systém so sebestačnými meracími a regulačnými prístrojmi
 • Centrálna jednotka, ktorá rovnomerne obvolává jednotlivé prístroje, zisťuje a ukladá nameraná dáta
 • Výkonný osvedčený silnoprúdový bus FRAKO spojený s PC, ktorý denne alebo len príležitostne vyvolá dáta uložené v centrálnej jednotke a cez vyhodnocovací program ich znázorní tak, ako je v danom okamžiku potrebné
 

Vlastnosti systému FRAKO

 
 • Systém FRAKO je možné modulovo rozširovať – možnosť začať vyhodnocovať energetické dáta s malým systémom a neskôr ho ľubovoľne rozširovať
 • Prístroje a vyhodnocovací software sú rovnakého pôvodu a sú teda vždy kompatibilné
 • Všetky energetické dáta, a ak je potrebné, aj dôležité okolité dáta, bežia cez integrovaný systém a tak každý, kto má právo prístupu, obdrží pre neho dôležité informácie
 

Systém FRAKO ihneď posiela na pracovné miesto informácie, ktoré sú potrebné:

 
 • Náklady energetickej spotreby každého nákladového strediska v Eur vyhodnotené podľa aktuálneho tarifu
 • Informácie o prevádzkovej časti s najvyššou spotrebnou špičkou. Základnú spotrebu podniku na vykurovanie, klimatizáciu, osvetlenie atď.