banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Financie a bankovníctvo

Medzi referenčné riešenia PRONIX s.r.o. patria realizácie pre nasledujúcich významných zákazníkov:

  • Allianz poisťovňa
  • Česká národná banka
  • ČSOB
  • Ernst & Young
  • Komerčná banka
  • Ministerstvo financií ČR
  • Národná banka Slovenska
  • Raiffeisenbank

Česká národná banka

Medzi významných klientov PRONIX s.r.o. patrí dlhodobo Česká národná banka.

Na riešení napájania kritických aplikácií finančnej politiky štátu sa podieľame nepretržite od doby vlastnej rekonštrukcie centrálnej budovy ČNB, Na Příkopě 28, Praha1, v roku 1997. Nástup nových IT technológií a ich masívneho nasadenia do procesov ekonomickej a finančnej správy inicioval potrebu komplexnej modernizácie technologickej infraštruktúry i vo všetkých ostatných kľúčových objektoch tejto inštitúcie, vrátane výstavby záložných centier. Aplikační inžinieri našej spoločnosti prinášali ucelené projektové riešenia jednotlivých akcií spĺňajúce najprísnejšie kritériá dostupnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Spoločne s výberom najprogresívnejších technológií vytvorili optimalizované systémy, ako z hľadiska dlhodobej ekonomickej prevádzky, tak jasnej a prehľadnej údržby.

Ministerstvo financií ČR

Taktiež Ministerstvo financií ČR patrí už od roku 1997 medzi kľúčových partnerov PRONIX s.r.o.

Návrhy a realizácie riešení záložných systémov UPS, motorgenerátorov, monitorovacích nástrojov, ale i energetické a auditorské analýzy, vrátane servisných prác, zaisťuje PRONIX s.r.o. v množstve budov Ministerstva financií po celej ČR.