banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Financie a bankovníctvo

Mezi referenční řešení PRONIX v oblasti financí a bankovnictví patří realizace pro následující významné zákazníky:

  • Allianz pojišťovna
  • Česká národní banka
  • ČSOB
  • Komerční banka
  • Ministerstvo financí ČR
  • Národní banka Slovenska
  • Raiffeisenbank

Česká národní banka

Mezi významné klienty PRONIX patří dlouhodobě Česká národní banka.

Na řešení napájení kritických aplikací finanční politiky státu se podílíme nepřetržitě od doby vlastní rekonstrukce centrální budovy ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, v roce 1997. Nástup nových IT technologií a jejich masivní nasazení do procesů ekonomické a finanční správy inicioval potřebu komplexní modernizace technologické infrastruktury i ve všech ostatních klíčových objektech této instituce, včetně výstavby záložních center. Aplikační inženýři naší společnosti přinášeli ucelená projektová řešení jednotlivých akcí splňující nejpřísnější kritéria dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Společně s vý-běrem nejprogresivnějších technologií vytvořili optimalizované systémy, jak z hlediska dlouhodobého ekonomického provozu, tak jasné a přehledné údržby.

Ministerstvo financí ČR

Rovněž Ministerstvo financí ČR patří už od roku 1997 mezi klíčové partnery PRONIX.

Návrhy a realizace řešení záložních systémů UPS, motorgenerátorů, monitorovacích nástrojů, ale i energetické a au-ditorské analýzy, včetně servisních prací, zajišťuje PRONIX v řadě budov Ministerstva financí po celé ČR.