banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Projekčné služby

Autorizované spracovávanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie.

- Elektro - VN a NN napájacie energetické systémy
- Strojné - strojovne motorgenerátorových zdrojov
- Chladenie - klimatizácie a systémy chladenia
- Zabezpečovacie systémy - EZS, EPS, SHZ, EKV, CCTV
- Systémy MaR

Komplexná projekcia dátových centier podľa medzinárodnej certifikácie Tier medzinárodnej spoločnosti Uptime Institute.