banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Realizačné služby

Inštalácia

- pripojenie zariadení podľa STN EN zaručujúce zhodu s právnymi predpismi SR
- oživenie – garantované odborné pripojenie zariadení a odskúšanie prevádzkových stavov vrátane preverenia elektrických parametrov

Revízna správa

- vykonanie elektro-revízie zariadení i väčších elektro-celkov

Komplexná dodávka

- zahŕňa projekt, dodanie, inštaláciu, revízne správy a oživenie zariadení / technológie