banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Reference PRONIX v oblasti státní správy

Společnost PRONIX je dodavatelem napájecích a energetických systémů pro řadu státních institucí. Dlouhodobě se podílí na dodávkách a modernizaci aplikovaných technologií záložního napájení, včetně systémů dohledu tak, aby i do budoucna zajistila ty nejpřísnější požadavky uživatele. Naši specialisté průběžně analyzují a vyhodnocují naměřená data, která slouží k návrhům či změnám koncepce budoucího rozvoje. Odpovědným osobám objednatele poskytujeme nejvyšší technický a inženýrský support, což je důležitým aspektem naší vzájemné spolupráce.

Mezi významné referenční subjekty z oblasti státní správy patří:

 • Česká pošta
 • Dopravní podnik Praha (METRO)
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Národní bezpečnostní úřad – Národní centrum kybernetické bezpečnosti
 • Úřad vlády ČR
 • Senát ČR
 • Ředitelství Úřadu Průmyslového vlastnictví
 • Generální ředitelství cel
 • Karlova Univerzita Praha
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Nemocnice České Budějovice
 • Správa uprchlických zařízení MVČR
 • Výzkumný ústav živočišné výroby

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy zejména v oblasti státních financí. Svoji pravomoc vykonávalo
v různých historických obdobích podle potřeb a požadavků vyžadovaných příslušnou státoprávní úpravou a politickou vůlí doby. Vždy však s infrastrukturou kladoucí nejvyšší nároky na bezpečnost, spolehlivost a kvalitu použitých technologií.

Spolupráce naší společnosti s touto institucí započala již v roce 1997, a to jak na úrovni dodávek systému záložního napájení pro centrální budovy v Praze, tak pro objekty krajských finančních úřadů. Nástup moderních IT technologií a je-jich masivní nasazení do procesů ekonomické a finanční správy inicioval potřebu komplexní modernizace těchto systémů
i ve všech ostatních klíčových objektech této instituce, včetně výstavby záložních center.

Aplikační inženýři naší společnosti přinášeli ucelená projektová řešení jednotlivých akcí splňující nejpřísnější kritéria dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti s možností trvalého centralizovaného dohledu s proaktivní službou.
Společně s výběrem nejprogresivnějších technologií vytvořili optimalizované systémy, jak z hlediska ekonomiky dlouhodobého provozu, tak jasné a přehledné údržby.