+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Certifikace

Spolupracujeme s celou řadou odborných institucí a nadnárodních společností. Získali jsme profesní certifikace lokálního i mezinárodního charakteru. Disponujeme akreditovanými specialisty pro design a správu datových center. Jsme držiteli oprávnění pro specifické aplikace státní správy. Kvalita služeb společnosti je stvrzena certifikátem řízeného systému jakosti.

 • CERTIFIED DATA CENTRE PROFESSIONAL

  CDCP

  2018
  Mezinárodní certifikace pro projektování, realizaci, provoz a správu datových center

  CERTIFIED DATA CENTRE PROFESSIONAL Certificate
 • UPTIME INSTITUTE

  Tier Akreditace

  2019
  Tier akreditace mezinárodní společnosti Uptime Institute se sídlem v New Yorku definující standardy pro design, projekci a realizaci datových center

  UPTIME INSTITUTE Certificate
 • PRINCE2®

  Řízení projektů PRINCE2® – Practitioner

  2019
  Management řízení projektů

  PRINCE2® Certificate
 • TÜV NORD CERTIFIKACE

  ISO Certifikace

  2021–2024
  Certifikace podle normy EN ISO 9001:2015

  TÜV NORD CERTIFIKACE Certificate
 • TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

  Oprávnění

  2005
  Oprávnění k montáži, opravám a zkouškám elektrických zařízení na základě prověření odborné způsobilosti

  TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY Certificate
 • NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

  Osvědčení pro přístup k utajovaným informacím

  2005
  Osvědčení umožňující přístup k utajované informaci a k nakládání s ní – stupeň utajení VYHRAZENÉ

  NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST Certificate
 • ÚŘAD CIVILNÍHO LETECTVÍ

  Oprávnění pro instalace a údržbu leteckých pozemních zařízení

  2009
  Oprávnění pro projektování instalací, instalacím, údržbě a opravám leteckých pozemních zařízení

  ÚŘAD CIVILNÍHO LETECTVÍ Certificate
 • MINISTERSTVO OBRANY

  Oprávnění k projektování, instalacím, údržbě a opravám vojenských leteckých pozemních zařízení

  2022–2025
  Oprávnění k nakládání s vojenskými leteckými zařízeními

  MINISTERSTVO OBRANY Certificate
 • EKO-KOM

  Osvědčení pro zpětný odběr a využití odpadu

  2003
  Osvědčení pro zajišťování služeb zpětného odběru a využití odpadu z obalů

  EKO-KOM Certificate
 • REMA

  Osvědčení pro sběr a zpětný odběr elektrozařízení

  2006
  Osvědčení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu

  REMA Certificate
 • MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

  Oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady

  2018–2023
  Souhlas Odboru ochrany životního prostředí k nakládání s nebezpečnými odpady

  MAGISTRÁT HL. M. PRAHY Certificate
 • TOP RATING

  Opětovné ocenění pro stabilitu a solventnost

  2022
  Prestižní ocenění mezinárodní agentury Dun&Bradstreet pro 2 % nejstabilnějších společností v ČR a SR

  TOP RATING Certificate
 • Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti

  Opětovné ocenění pro stabilitu a solventnost

  2023
  Prestižní ocenění mezinárodní agentury Dun&Bradstreet pro 1 % nejstabilnějších společností v ČR

  Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti Certificate