+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Control and Monitoring

Komplexní dohled a regulace energetiky objektů 24/7/365

Dohledové a monitorovací systémy PRONIX představují unikátní nástroj kontroly a zajištění bezproblémového chodu energetických objektů zahrnující různé typy dohledovaných technologií a systémů. Jsou vhodným pomocníkem obsluhy velínů, kterou mohou, v případě potřeby, zcela nahradit.

Systémy automaticky upozorňují na vzniklé alarmové stavy (sms, email), čímž předchází kritickým situacím, jež mohou mít za následek škody vysokých hodnot a někdy jen těžko nahraditelné ztráty.

Grafická vizualizace aktuálního stavu monitorovaných technologií poskytuje vhodnou a přehlednou formou kompletní informace o všech sledovaných částech technologie a umožňuje tak rychlý a včasný zásah na správném místě. Pokud máte navíc sjednánu Servisní smlouvu PRONIX, navazuje na alarmová hlášení i automatický výjezd servisních techniků PRONIX.

Standardně integrované technologie:
  • rozvodny a napájení
  • motorgenerátory
  • systémy UPS
  • systémy baterií
  • VZT a klimatizace
  • systémy objektové a fyzické bezpečnosti EPS
  • EZS
  • I/O stavová signalizace
  • teplota a vlhkost
  • nouzové osvětlení.

Monitoring znamená snížení celkových nákladů na provoz data a energo center

Monitorovací systémy PRONIX POC představují snížení celkových nákladů na provoz a dohled energo a datacenter, přispívají k jejich maximální bezpečnosti, efektivnosti a optimálnímu výkonu. Své využití již od jednotlivých komponent až po velké komplexy rozvoden a elektráren, jakými jsou fotovoltaické elektrárny, přečerpávací nebo kompresorové stanice.

V případě zájmu o služby dohledu vašich technologií nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu pronix@pronix.cz nebo na tel. č. +420 284 810 258-9.

Pro více informací o této službě nás kontaktujte