+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Projects and Engineering

Projekce

Autorizované zpracování všech stupňů projektové dokumentace.

 • Elektro – VN a NN napájecí energetické systémy
 • Strojní – strojovny motorgenerátorových zdrojů
 • Chlazení – klimatizace a systémy chlazení
 • Zabezpečovací a dohledové systémy – EZS, EPS, SHZ, EKV, CCTV
 • Systémy měření a regulace MaR
 • Komplexní projekce datových center podle mezinárodní certifikace Tier mezinárodní společnosti Uptime Institute.

Inženýring

Inženýrské práce navazující na stavební zákon a platné legislativní podmínky a předpisy.

 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Hlukové studie
 • Rozptylové studie
 • Elektromagnetická kompatibilita
 • Inženýrské sítě

Technický dozor a řízení dodavatelského systému

Odborný management při provádění staveb.

 • Technický dozor investora
 • Řízení časových a rozpočtových fází výstavby
 • Kontrola kvality výstavby
 • Technický dozor řešení vad a nedodělků
 • Řízení komplexních zkoušek technologií
 • Investorské přejímky

V případě zájmu o projekční služby a inženýring nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu pronix@pronix.cz nebo na tel. č. +420 284 810 258-9.

Pro více informací o této službě nás kontaktujte