+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Kompenzace, regulátory, aktivní filtry

Účinná prevence proti zatížení rozvodné soustavy znamená vyšší bezpečnost provozu

 • Kompenzační rozváděče – výkon až 500 kVAr v jedné skříni
 • Síťové analyzátory EMA, EM-PQ , EM-FD
 • Regulátory jalového výkonu RM, EMR
 • Silové kondenzátory (suché, ekologické bez PCB a SF6)
 • Aktivní filtry vyšších harmonických

Mimořádné vlastnosti kompenzačních zařízení FRAKO

 • Použití v extrémně nízkých i vysokých ročních teplotách
 • Vysoká přetížitelnost
 • Inteligentní regulace
 • Všestrannost – kompaktní design, rozmanitost, kontinuita
 • Příznivá cena
 • Dlouhá životnost
 • Maximální prevence zatížení rozvodné soustavy

Aktivní filtry vyšších harmonických

Pro některé druhy spotřebičů vytvářejících vyšší harmonické jsou optimálním řešením odlišné kompenzační metody korekce kvality sítě. K tomu slouží aktivní filtry analyzující proud vyšších harmonických od nelineárních spotřebičů a dodávající protifázový kompenzační proud pro celkové spektrum od 2. do 25. harmonické nebo na cíleně navolenou harmonickou. Odpovídající proud vyšších harmonických bude v připojovacím bodě zcela neutralizován.

 • Pro průmyslové sítě s vyšším podílem usměrňovačů – řízení pohonů
 • Ke kompenzaci měničů – řízení třífázových pohonů velkých výkonů s nízkou spotřebou jalového výkonu
 • Pro nízkonapěťové rozvody s přístroji výpočetní techniky a úspornými žárovkami, způsobujícími 3. harmonickou a tím zvýšení průchodu proudu v nulovém vodiči

Harmonické a jejich dopad

V moderní nízkonapěťové síti jsou stále používané nelineární spotřebiče, v síti není sínusový průběh proudu. Tento průběh bude tvořený sínusovým proudem I1, jehož frekvence odpovídá frekvenci sítě, a proudy vyšších harmonických IH, jejichž frekvence jsou násobky frekvence sítě. Impedance sítě způsobuje výpadky napětí na těchto frekvencích, všechny „harmonické“ nebo “ vyšší harmonické“ způsobují zatěžování napájecí sítě.

Harmonické způsobují:

 • Rušení – přístroje vytvářející harmonické podstatně snižují kvalitu sítě. Elektronicky řízené přístroje potom mohou být harmonickými rušeny, dochází k jejich výpadkům nebo vykazování „nevysvětlitelných“ chyb

 • Zpětné vlivy na čistotu sítě – jestliže budou působením vyšších harmonických v síti zvýšené proudy v zeslabené napájecí středonapěťové síti, potom může též v okolní síti, která sama nemá nelineární spotřebiče, působit harmonické rušení

 • Přetížení nulového vodiče – jednosměrné napájení pro elektronické přístroje, pro televizory, počítače, periferní zařízení PC a kompaktní úsporná svítidla je zdrojem nejvyššího podílu proudů 3. a 9. vyšší harmonické, riziko představuje přetížení nulového vodiče např. u velkých administrativních budov

Zhoršení výkonového faktoru l

 • Přetížení kabelů skin-efektem
 • Oteplení – transformátorů, motorů a generátorů od vibrací železného jádra a tím podstatné navýšení ztrátového výkonu. Efekt blikání počítačových monitorů v důsledku úbytku napětí v neutrálním vodiči čtyřvodičové sítě.

Optimální kompenzace vyšších harmonických

Pro některé druhy spotřebičů jsou optimálním řešením odlišné kompenzační metody ke korekci kvality sítě:

 • pro spotřebiče vytvářející relativně nízký podíl vyšších harmonických a s malou potřebou kompenzace jalového výkonu doporučujeme nasazení moderních hrazených kompenzačních rozváděčů jako je FRAKO LSFC se samonastavitelným regulátorem a s teplotně hlídanými filtračními tlumivkami
 • při vyšším zatížení od usměrňovačů proudu a přetížení jednofázovými spotřebiči s rozlišným zatížením ve fázích je optimální použít nesymetricky zatížitelný aktivní filtr FRAKO OSF
 • pro administrativní budovy s vysokým zatížením od počítačů, periferií od PC a eventuelně velkém množství úsporných svítidel mohou být při malé potřebě zatížení použity pasivní filtry FRAKO LKC 150. Vyskytuje-li se rušení nebo se vyskytuje přetížení v neutrálním vodiči, je nepostradatelný aktivní filtr FRAKO OSF

Pro více informací o těchto technologiích nás kontaktujte