+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Control and Monitoring Systems

Neustálý dohled nad vašimi technologiemi, ať jste kdekoliv

Řídicí a monitorovací systémy PRONIX představují ucelený systém vzdáleného dohledu, správy a řízení kritických prvků non-IT infrastruktury serveroven, datových center a energetických celků 24/7/365. Disponují přehledným a intuitivním uživatelským prostředím, kde lze získat okamžitý přehled o stavu připojených technologií a jejich bezpečném provozu. Data lze zobrazovat vzdáleně a předávat do vlastních systémů zákazníka. Součástí jsou i notifikace a upozornění podle předem definovaných požadavků. Systémy podporují připojení různých typů technologií a čidel a jsou doporučovanou součástí podpory a servisních služeb PRONIX.

 

 • On-line sledování parametrů prostředí a technologií a jejich vyhodnocování
 • Proaktivní otevřený systém optimalizace provozu datových center a energetických celků
 • Libovolný rozsah a topologie řešení
 • Integrace s dalšími systémy typu DCIM, BMS aj.

Klíčové vlastnosti systémů

 • Monitoring instalovaných technologií 24/7/365
 • Přehledný proaktivní on-line systém s otevřenou architekturou – jednoduché rozšíření a změny
 • Využití jednotného typu komunikace podporované výrobci technologií
 • Přehledná víceúrovňová vizualizace monitorovaných celků
 • Notifikace, včetně emailů a sms
 • Víceúrovňový přístup oprávněných osob na různé úrovni struktury firmy
 • Propojení s dalšími monitorovacími a řídicími systémy zákazníka
 • Proaktivní řešení vzniklých situací s přímou vazbou na servisní středisko

Přínosy pro vaši aplikaci

 • Komplexní nástroj pro dohled, správu a řízení infrastruktury serveroven, datových center a energo celků
 • Klíčové technologie pod neustálou kontrolou
 • Omezení provozních rizik
 • Efektivní řízení a plánování využití všech prostředků
 • Reporty trendů důležitých veličin – detailní analýza prostředí
 • Snížení provozních nákladů
 • Zrychlení servisu a zkrácení reakční doby
 • Zkvalitnění údržby a prodloužení životnosti technologií
 • Zdroj informací pro interní management zákazníka
 • Vysoká flexibilita řešení a rozšiřování systému za provozu
 • Lokální servis a podpora systému 24/7/365

 

Typické prvky non-IT infrastruktury vhodné pro dohled a řízení

 • Rozvodny a napájení
 • Motorgenerátory, UPS, baterie (Cellwatch monitoring baterií)
 • VZT a klimatizace
 • EPS, EZS, teplota, vlhkost, nouzové osvětlení aj.

Pro více informací o systémech řízení a dohledu nás kontaktujte