+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Jsme Dobrou firmou a Dárcem smíchu

Už po léta je u nás v PRONIXu tradicí, že před koncem roku pomáháme. Letos jsme finanční prostředky věnovali Zdravotnímu klaunovi, který rozdává radost a smích tam, kde se jich nedostává, a Cestě domů, poskytující paliativní péči nevyléčitelně nemocným.

Je nám nesmírnou ctí stát se alespoň zprostředkovaně součástí tolik prospěšných projektů, které na jedné straně pomáhají kouzlit úsměvy na tvářích dětí a seniorů, kteří jsou nuceni trávit čas v nemocnici, a na straně druhé podporují nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny provozováním domácího hospice a poradny.

Děkujeme všem zákazníkům, zaměstnancům a partnerům, díky jejichž důvěře a spolupráci je tato podpora možná a my se tak mohli stát Dobrou firmou a Dárcem smíchu.

Více informací o podpořených projektech najdete na webových stránkách níže.

Letos jsme pomohli Zdravotnímu klaunovi a Cestě domů. Chcete se také zapojit?