+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Konference BEZPEČNOST NAPÁJENÍ 2022

Středa 19.5.2022 | 9:00 – 16:30 IKEM – Praha 4

Ve čtvrtek 19.5.2022 se v Praze, po dvouleté pauze v důsledku pandemie Covid-19, opět konala konference BEZPEČNOST NAPÁJENÍ 2022. 16. ročník se i tentokrát věnoval novinkám a trendům v oblasti systémů záložního napájení a dalším technologiím a službám pro non-IT infrastruktury datových center a energetické celky. Čeští i zahraniční odborníci se s více než 100 účastníky podělili o klíčové poznatky, které ovlivňují realizaci a bezpečný provoz data a energo center.

Představeny byly nové UPS StratusPower švýcarského výrobce CENTIEL, které budou k dispozici zákazníkům již tento rok. Do Prahy dorazil také Rolls-Royce se záložními zdroji mtu Kinetic PowerPack. Velkou pozornost sklidila prohlídka nového energocentra IKEM, jehož výstavbu dokončil PRONIX pro IKEM v roce 2021. Účastníci měli možnost si novou budovu energocentra, včetně technologického vybavení, prohlédnout prostřednictvím prezentované případové studie, ale především v rámci komentovaných prohlídek. Úspěšnou realizaci a spolupráci pří výstavbě nového energocentra potvrdil osobně náměstek úseku pro investice a investiční výstavbu IKEM Ing. Lubomír Matěna. Speciální poděkování patří IKEM nejen za spolupráci při samotné výstavbě energocentra, ale i za možnost uspořádat konferenci právě v těchto prostorách.

Témata přednášek českých i zahraničních odborníků:

  • Prohlídka nového energocentra IKEM
    Nová budova energocentra IKEM dokončena! | Pojďte se s námi podívat prostřednictvím případové studie a komentovaných prohlídek!
  • Nové UPS Centiel StratusPower na scéně záložního napájení
  • Rolls-Royce se záložními zdroji mtu Kinetic PowerPack v Praze
  • Kompenzujete? Neplaťte penále, když nemusíte
  • Normy a limity pro návrhy a provoz motorgenerátorů
  • Nadupaný kontejner s motorgenerátorem pro hasiče Olomouckého kraje | Pojďte se s námi podívat na video!

V odpoledních hodinách měli účastníci možnost využít také doprovodný program a diskuze s přítomnými odborníky.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání opět za rok.