+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

PRONIX nezbytným dodavatelem pro kritickou infrastrukturu státu

V rámci nouzového stavu souvisejícího se situací Covid-19 přijala vláda České republiky dne 16. listopadu 2020 usnesení o přijetí krizového opatření č. 1185, které se týká subjektů kritické infrastruktury a jejích dodavatelů. PRONIX, jako dlouholetý poskytovatel technologií a služeb pro non-IT infrastruktury datových center a energetických celků v oblasti státní správy, byl proto na základě požadavků těchto subjektů označen za nezbytného dodavatele k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury.

V praxi to znamená schopnost garantovat servisní zásahy těchto kritických aplikací v rámci non-IT infrastruktury datových center a energetických celků i přes omezení související s Covid-19 (př. nucená karanténa apod.). Služby řízení a monitoringu, servisní zásahy a nepřetržitou podporu v režimu 24/7/365 zajišťuje PRONIX všem smluvním zákazníkům již nyní. Nově se však na něj vztahují také některé další povinnosti vyplývající z výše uvedeného usnesení. Má však k dispozici i výjimečná oprávnění, která mu umožňují v případě nutnosti operativněji reagovat na potřeby zákazníků a zajistit tak bezpečnost a dostupnost systémů záložního napájení i přes nenadálá omezení.

V případě potřeby se na nás neváhejte kdykoli obrátit. Jsme tu stále pro vás.

Váš PRONIX

Ať jsou Vaše požadavky na datová centra
a energetické celky jakékoli, jsme připraveni je splnit!