+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

PRONIX zahájil dostavbu energocentra IKEM

Slavnostní poklepání základního kamene Energocentra IKEM
Zleva: David Ondráčka, ředitel TI, Helena Rögnerová z Ministerstva zdravotnictví ČR, Michal Stiborek, ředitel IKEM a Krzysztof Józef Górski, ředitel společnosti PRONIX (Zdroj: IKEM)

 

IKEM STAVÍ: DOSTAVBA ENERGOCENTRA BY MĚLA BÝT HOTOVÁ ZA 11 MĚSÍCŮ

(PRAHA, 29. 5. 2020) V Institut klinické a experimentální medicíny začíná dostavba nového Energocentra. Napojeno bude na to stávající a v budoucnu zajistí dostatečný příkon pro strategickou vládní investici – dostavu pavilonů G1 a G2.

Rozšíření Energocentra IKEM je základní podmínkou zejména jako řešení bezpečnosti a efektivity energetického provozu nemocnice v návaznosti na dostavbu dvou nových pavilonů. Do té doby bude sloužit k posílení stávající elektrické sítě v areálu IKEM. „Z celkové částky 98,968 milionů uvolní IKEM z vlastních zdrojů necelých 30 % ceny, tedy 29 milionů korun, dotace zřizovatele je ve výši 69,968 milionů,“ vysvětluje ředitel IKEM, Ing. Michal Stiborek, MBA.

Nové Energocentrum bude navazovat na to stávající a bude z velké části zapuštěno do terénu
u Vídeňské ulice. „Příležitost podílet se na rozšíření Energocentra IKEM považuji za velkou čest. Technologie a způsoby řešení, které pro realizaci připravujeme, odpovídají významu této mimořádné instituce v oblasti péče o zdraví a lidské životy. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a v následujícím období uděláme vše proto, abychom naše dobré jméno, které je spojeno s projekty největších datových center a energo celků v ČR, potvrdili“, uvedl ředitel společnosti PRONIX s.r.o. Krzysztof Józef Górski.

Dostavba Energocentra, stejně jako strategická vládní investice na rozšíření IKEM o dva pavilony G1, G2, je od roku 2017 připravována pod supervizí Transparency International (TI). „Ta dohlížela i na výběrové řízení a následně bude přítomna během celého průběhu stavby. Jedná se průlomový krok, který v Česku není běžný. Děláme ho zejména pro to, abychom měli nejvyšší možnou jistotu, že vše proběhne transparentně, dle zákonů a podle světových standardů,“ dodává Ing. Lubomír Matěna, MHA, náměstek ředitele IKEM pro investice a investiční výstavbu. „Projekt stavby Energocentra, stejně jako následně nových pavilonů je realizován s podporou mezinárodně osvědčeného mechanismu Paktu integrity, kde nezávislý monitor, v tomto případě Transparency, napomáhá eliminovat rizika spojená s veřejnými investicemi a zvyšuje transparentnost veřejných zakázek,“ objasňuje David Ondráčka, ředitel protikorupční organizace TI.

S dostavbou Energocentra a následně i pavilonů G1, G2 budou spjata omezení v dopravě a parkování v areálu institutu. Více informací na www.parkovani.ikem.cz .