+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Odpovědnost

Plně si uvědomujeme své postavení na trhu i odpovědnost, která pro nás z podnikatelské činnosti vůči společnosti jako celku vyplývá. Snažíme se proto o zodpovědný přístup k našim zaměstnancům, zákazníkům, partnerům ale i k okolí, ve kterém působíme.

Samozřejmostí je pro nás dodržování platných zákonů a nařízení, ale i další dobrovolné a eticky odpovědné činnosti vykonávané nad rámec platné legislativy. Přijali jsme Etický kodex. Disponujeme certifikací ISO. Zaměstnáváme mladé talenty z řad absolventů, ale i zaměstnance důchodového věku. Podporujeme odpovědný přístup k životnímu prostředí. Každoročně také přispíváme finančními prostředky několika pečlivě vybraným subjektům na jejich činnost. Spolu s námi pomáhají každý rok de facto také naši zákazníci, kteří od nás přijímají novoroční přání v elektronické podobě. Náklady spojené s tiskem novoročních přání totiž věnujeme raději tam, kde skutečně pomáhají.

Etický kodex

Spolehlivost, bezpečnost a odpovědnost jsou hodnoty, na kterých dlouhodobě stavíme naše cíle a které od nás očekávají také naši zákazníci, dodavatelé, partneři ale i společnost a okolí, ve kterém podnikáme. Smyslem kodexu a hodnot, které jsou v něm vyjádřeny, není jen dodržovat právní předpisy a pravidla naší společnosti, ale i osobní závazek převzít odpovědnost za své činy a jednat vždy poctivě, čestně a otevřeně. Etický kodex proto shrnuje nejdůležitější pravidla chování a jednání.

Podpořené projekty

Jako partner akce podporujeme již řadu let letecké dny Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.