+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Datový sál pro ostravský superpočítač

Národní superpočítačové centrum IT4Innnovations
Vysoká škola Báňská | Ostrava

Instalované technologie

V budově Národního superpočítačového centra IT4Innovations byla provedena tzv. Stavba II, pro jejíž realizaci byla vybrána společnost PRONIX s.r.o. Stavba představovala kompletní vybudování non-IT technologií pro datový sál, ve kterém je superpočítač umístěn. Unikátní non-IT infrastruktura superpočítače zajistila provozní podmínky pro vysoké výpočetní výkony. Jedná se především o systém záložního napájení a přímé chlazení procesorů a pamětí superpočítače pomocí teplé vody. Díky této koncepci je možné razantně snížit náklady na elektrickou energii na výrobu chladu. Navržené řešení umožňuje rovněž využití odpadního tepla k vytápění budovy a k přípravě teplé užitkové vody. Pro standardní IT technologii je rovněž využito chlazení prostřednictvím studené vody a jednotek produkujících chlazený vzduch.

Instalované technologie záložního napájení byly voleny tak, aby splňovaly podmínku nejvyšší spolehlivosti a dostupnosti. Vysoké nároky na výpočetní výkony představují i mimořádné požadavky na výkon systému záložního napájení. Pro záložní zdroje s výkonem 2 500 kVA byla zvolena technologie dynamické UPS (DUPS).  Jako protipožární ochrana provozu datového sálu byl využit systém preventivního hašení řízeným snižováním obsahu kyslíku ve vzduchu, který však nijak neomezuje přítomnost obsluhy. Veškeré systémy jsou rovněž opatřeny monitorovacími systémy a přehledně vizualizovány pro potřeby obsluhy.

 

Úkoly PRONIX

 • vybudování datového sálu a kompletní non-IT infrastruktury datového centra
 • záložní napájení – dynamické UPS s výkonem 2 x 2 500 kVA
 • palivové hospodářství – provoz DC až 40 hod. při plném zatížení
 • přímé chlazení aktivních prvků superpočítače „teplou“ vodou
 • preventivní systém hašení snižováním obsahu kyslíku
 • monitoring technologií
 • kompletní servis a podpora 24/7/365

Výhody řešení PRONIX

 • kompletní realizace na klíč
 • maximálně spolehlivé napájení datového centra
 • snížení provozních nákladů na elektrickou energii a výrobu chladu díky koncepci přímého chlazení teplou vodou
 • využití odpadního tepla pro vytápění budovy a ohřev TUV
 • autonomní provoz (40 hod. při plném provozu)
 • vzdálený dohled a podpora 24/7/365
 • záruční i pozáruční servis

O centru IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations realizuje výzkum v oblastech superpočítání a vestavěných výpočetních systémů. Provozuje nejmodernější technologie a služby, které zpřístupňuje českým i zahraničním výzkumným týmům. Velký cluster, který byl oficiálně uveden do provozu v září 2015, se zařadí mezi čtyřicet nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

Chcete více informací o systémech dynamických UPS?