+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Technologie pražského magistrátu pod kontrolou

Dohledové a řídicí systémy na pražském Magistrátu
Magistrát hlavního města | Praha

Původní systém a důvody pro změnu

JAK VYMĚNIT SYSTÉMY MĚŘENÍ A REGULACE KOTELEN PŘES ZIMU … A NEZMRZNOUT

Objednatelem kompletní výměny systémů měření a regulace bylo Hlavní město Praha, zastoupené Magistrátem hlavního města Prahy. Zakázka se však týkala hned několika objektů – budovy Nové radnice, Staroměstské radnice, Nové úřední budovy, Radničních bloků, budovy Městské knihovny a budovy v ulici Charvátova.

Hlavním důvodem výměny komponent řídicího systému MaR byl jejich nevyhovující stav a končící servisní podpora. Teplofikace objektů Magistrátu probíhala v 1. polovině 90. let a některé komponenty řídicího systému byly dokonce původní. V roce 2002 byla navíc většina technologie zasažena povodněmi. Při zpracování dokumentace stávajícího stavu, byla projekční skupina PRONIX nucena vycházet pouze z několika stovek popisků umístěných přímo na každém z jednotlivých modulů.

Úkoly PRONIX

 • kompletní výměna systému měření a regulace 
 • realizace během 80 dní s min. dopadem na zaměstnance a provoz budovy (teploty v průběhu realizace +10 až -10°C)
 • zpracování rozsáhlé projektové a výrobní dokumentace
 • výměna celkem 24 rozvaděčů v 6 budovách
 • instalace 2 kotelen, 7 výměníkových stanic, 40 VZT jednotek a 2 dispečerských pracovišť
 • vykreslování trendů teplot
 • logování událostí

Výhody řešení PRONIX

 • komplexní systém dohledu a regulace energetických objektů
 • moderní nástroj umožňující plně automatický režim
 • neustálý monitoring klíčových technologií a přehled celého systému na jediném místě
 • možnost vzdáleného přístupu, vizualizace dat
 • včasné informace pro rychlý zásah servisních techniků (SMS, email)
 • úspora energií související s regulací topného systému a temperování nevyužívaných prostor v době víkendů a svátků

Postup realizace a dodávané technologie

Tato zakázka byla specifická především dvěma kritérii. Prvním kritériem byla cena, druhým doba realizace, která nesměla přesáhnout 80 dní. Minimalizace jakýchkoliv dopadů na zaměstnance a provoz Magistrátu byla považována za jistou
samozřejmost, které ovšem neodpovídalo období realizace. Zakázka startovala počátkem října, kdy se teploty pohybovaly ještě kolem 10°C, v jejím průběhu ale klesly až k -12°C. „Celozávodní dovolená“ zaměstnanců bohužel nepřipadala v úvahu. Kompletní výměnu systémů MaR bylo tedy nutné zajistit současně s vytápěním budov a bezproblémovým chodem všech objektů Magistrátu.

Celému projektu, který byl realizován bez omezení běžného chodu budov, předcházelo zpracování rozsáhlé projektové a výrobní dokumentace. Vyměněno bylo celkem 24 rozváděčů MaR v šesti budovách Magistrátu hl. m. Prahy. Instalovány byly 2 kotelny, 7 výměníkových stanic, 40 VZT jednotek a dispečerské pracoviště. Kompletní závěrečná zkouška potvrdila úspěšné oživení a bezproblémový chod veškerých instalovaných technologií.

Chcete více informací o systémech řízení a vzdáleného dohledu?