+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Audity a poradenství

Audity

Auditorské posouzení včetně komplexně zpracovaného souhrnu expertních služeb normativně zakotveného v ISO 9001.

 • Audity napájecí infrastruktury
 • Audity energocenter
 • Audity systémů chlazení a vzduchotechniky
 • Audity monitorovacích systémů
 • Audity fyzické a objektové bezpečnosti
 • Procesní audity

Konzultace a poradenství

Technické a ekonomické poradenství v oblasti výstavby technologické infrastruktury.

 • Sytémy energetického napájení
 • Systémy chlazení a vzduchotechniky
 • Systémy palivového hospodářství
 • Systémy pro ICT infrastrukturu
 • Systémy pro dohled a monitoring
 • Datová centra, energo centra
 • Legislativní podmínky a předpisy, normy

Cost management

Technické a ekonomické poradenství v oblasti výstavby technologické infrastruktury.

 • Kalkulace investičních nákladů
 • Kalkulace provozních nákladů
 • Zpracování investičních studií
 • Zpracování výběrových řízení
 • Technicko ekonomická expertíza nabídek
 • Posouzení dodavatelského systému
 

V případě zájmu o audity či konzultace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu pronix@pronix.cz nebo na tel. č. +420 284 810 258-9.

Pro více informací o této službě nás kontaktujte