+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Dodávky a realizace

Dodávky technologií i komplexních řešení na klíč

 • Generátory
 • UPS, baterie, průmyslové baterie, systémy monitoringu baterií
 • DUPS (dynamické UPS)
 • DC systémy, invertory
 • Rozvaděče
 • Systémy čištění paliva aj.
 • Non-IT infrastruktury serveroven, datových center a energo celků na klíč

Instalace

Pro správné a spolehlivé fungování je nutné technologii řádně nainstalovat. Nejedná se však jen o odbornou instalaci, ale o celkové posouzení vhodně připraveného prostředí a související infrastruktury. Odborně provedená instalace je důležitým předpokladem pro převzetí záruk.

 • připojení zařízení dle ČSN EN zaručující shodu s právními předpisy ČR
 • oživení (Start-up) – garantované odborné připojení zařízení a odzkoušení provozních stavů včetně prověření elektrických parametrů
 • testování, včetně FAT (Factory Acceptance Test) a SAT (Site Acceptance Test) testů
 • zkušební provoz
 • uvedení do provozu

Revizní zprávy

 • provedení elektro-revize zařízení i větších elektro celků

Sofistikovaná a optimalizovaná řešení

Technicky komfortní a spolehlivá řešení, optimalizovaná na investiční a provozní náklady jsou určena pro nejkritičtější aplikace s vysokým stupněm dostupnosti a spolehlivosti.

 • Infrastruktura datových center (IT)
 • Energo centra administrativních a výrobních komplexů i objektů státní správy
 • Systémy napájení a chlazení
 • Energetické systémy pro průmysl a automatizaci

V případě zájmu o realizační služby nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu pronix@pronix.cz nebo na tel. č. +420 284 810 258-9.

Pro více informací o této službě nás kontaktujte