+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Monitoring baterií Cellwatch

Dobře fungující bateriový systém je klíčem k optimálnímu výkonu UPS. Samotná údržba však nestačí. Pravidelné zkoušení a manuální prohlížení je sice krok správným směrem, který však odhalí aktuální stav či problém pouze v konkrétním daném okamžiku. V oblastech, kde je stálý zdroj energie klíčovou prioritou, není prostor pro jakoukoli chybu nebo neočekávaný výpadek. Jediná bezpečná cesta pro optimální chod baterií je tak instalace monitorovacího systému.

Online systém s nepřetržitým provozem

Online systém CELLWATCH monitoruje, testuje, zaznamenává a vyhodnocuje stav celého bateriového systému a jednotlivých článků 24 hodin denně. Veškeré problémy jsou identifikovány včas, tedy dříve než by jejich následky způsobily závadu. Data jsou sbírána a zaznamenána nepřetržitě. CELLWATCH sleduje celkové napětí, okolní teplotu, protékající proudy, vybíjecí proudy, vnitřní odpor, teplotu jednotlivé baterie, napětí jedné baterie a vybíjecí čas. Všechny tyto měřené hodnoty umožňují uživateli předem plánovat údržbu. Systém monitoringu baterií CELLWATCH zvyšuje životnost baterií a snižuje náklady na jejich provoz.

 • Přehledný proaktivní online systém monitoringu s decentralizovanou architekturou = systém včasného varování
 • Monitoring libovolného množství řetězců spojených z 2–140 bateriových bloků
 • Eliminace rizik spojených s neočekávanými výpadky
 • Produktová řada výrobce NDSL – Velká Británie

Klíčové vlastnosti systému

 • Testování, monitorování, záznam a vyhodnocování stavu celého bateriového systému i jednotlivých baterií v režimu 24/7/365
 • Sledování celkového napětí, okolní teploty, protékajícího proudu, vybíjecích proudů, vnitřního odporu, teploty jednotlivých baterií, napětí baterie a vybíjecího času
 • Moduly sbírající data jsou lehké, připojují se přímo na baterie nebo na okolní police
 • Jednoduchá instalace s využitím optických kabelů
 • Dálkové připojení pomocí LAN, WAN
 • Systém je navržen na principu „plug and play“ a znamená bezproblémovou instalaci i provoz
 • Skládá se ze 3 hlavních částí: monitorovací jednotka | kontrolní jednotka | modul sbírající data
 • Poskytuje detailní přehled včetně historických údajů
 • Veškeré problémy jsou zjištěny dříve než může dojít k závadě nebo neočekávanému výpadku

Přínosy pro vaši aplikaci

 • Automatické testování a monitoring bateriového systému
 • Snadné vyhodnocení varovných signálů a jejich včasné řešení
 • Záruka neustálé dostupnosti bateriového systému
 • Měřené hodnoty umožňující plánování výměny baterií a předcházení kritickým situacím
 • Eliminace dostupnosti záložního systému UPS
 • Modularita systému bez ohledu na velikost nebo uspořádání baterií
 • Jednoduchá instalace
 • Zvýšení životnosti instalovaných baterií
 • Systém snižuje náklady na údržbu, zásahy techniků i nákup nových baterií až o 50 %!!!
 • Návratnost investice do 3 let!!!

Pro více informací o systému CELLWATCH nás neváhejte kontaktovat