+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Řídicí a monitorovací systém POC

POC – Power Operation Centre

POC – Power Operation Centre je systém vzdáleného monitoringu technologií, který byl vyvinut společností PRONIX s.r.o.
Systém POC přináší tolik potřebný dohled nad technologiemi 24 hodin denně / 365 dní v roce. Informace o stavu jednotlivých zařízení jsou tak neustále k dispozici díky webovému rozhraní systému POC. Systém POC představuje proaktivní řešení vzniklých situací, snaží se předvídat a předcházet událostem a včas převzít iniciativu. Systém lze propojit se servisním střediskem PRONIX, které tak automaticky reaguje na vzniklé události.

 

 • On-line sledování parametrů prostředí a technologií a jejich vyhodnocování
 • Proaktivní otevřený systém optimalizace provozu datových center a energetických celků
 • Libovolný rozsah a topologie řešení
 • Integrace s dalšími systémy typu DCIM, BMS aj.
 • Propojení na servisní středisko PRONIX

Klíčové vlastnosti PRONIX POC

 • Monitoring instalovaných technologií 24/7/365
 • Přehledný proaktivní on-line systém s otevřenou architekturou – jednoduché rozšíření a změny
 • Využití jednotného typu komunikace podporované výrobci technologií
 • Přehledná víceúrovňová vizualizace monitorovaných celků
 • Notifikace, včetně emailů a sms
 • Víceúrovňový přístup oprávněných osob na různé úrovni struktury firmy
 • Propojení s dalšími monitorovacími a řídicími systémy zákazníka
 • Proaktivní řešení vzniklých situací s přímou vazbou na servisní středisko

Přínosy pro vaši aplikaci

 • Komplexní nástroj pro dohled, správu a řízení infrastruktury serveroven, datových center a energo celků
 • Klíčové technologie pod neustálou kontrolou
 • Omezení provozních rizik
 • Efektivní řízení a plánování využití všech prostředků
 • Reporty trendů důležitých veličin – detailní analýza prostředí
 • Snížení provozních nákladů
 • Zrychlení servisu a zkrácení reakční doby
 • Zkvalitnění údržby a prodloužení životnosti technologií
 • Zdroj informací pro interní management zákazníka
 • Vysoká flexibilita řešení a rozšiřování systému za provozu
 • Lokální servis a podpora systému 24/7/365