+420 284 810 258 pronix@pronix.cz

Management energie

Kvalitní monitoring a vyhodnocování energetických dat vede k dlouhodobé úspoře nákladů

Záznam energetických dat – elektrická energie, plyn, pára, voda aj.
Země původu zařízení Německo

Kladete si i Vy některou z následujících otázek?

 • Jak vysoké jsou energetické náklady vašeho podniku?
 • Která část firmy má největší spotřebu energie?
 • Kdy a kde dochází k nejvyšší výkonové špičce?
 • Jste si jisti, že při instalaci nového zařízení není dosaženo hraniční hodnoty vaší instalace?
 • Víte skutečně, že to, co zaplatíte, také opravdu spotřebujete?

Systém správy energie FRAKO je modulový systém, sestavený ze soběstačných měřících a regulačních přístrojů, umožňující:

 • zaznamenávání a vyhodnocování energetických dat
 • optimalizaci provozu
 • regulaci spotřeby energií a případné snížení odběru/tarifu – topení, osvětlení, odběr vody, klimatizace atd.
 • včasné rozpoznání problematických stavů sítě
 • eliminaci poruch ve výrobě

Základní vlastnosti systému FRAKO

 • Ukazuje kdy, kde a kolik energie bylo spotřebováno nebo teprve bude
 • Data jsou zobrazována na připojeném počítači, přístupová práva lze nastavit podle potřeb zákazníka
 • Hlásí odchylky alarmovým signálem
 • Ukazuje provozní stav důležitých zařízení
 • Rozpočítává náklady energetické spotřeby na jednotlivá nákladová střediska dle aktuálního tarifu

Modularita systému

 • Systém FRAKO lze modulově rozšiřovat – možnost začít vyhodnocovat energetická data s malým systémem a později ho libovolně rozšiřovat
 • Přístroje a vyhodnocovací software jsou stejného původu a jsou tedy vždy kompatibilní
 • Hierarchie a správa přístupů

Výstupy systému

 • Náklady energetické spotřeby každého nákladového střediska v Kč vyhodnocené dle aktuálního tarifu
 • Informace o provozní části s nejvyšší spotřební špičkou – základní spotřebu podniku na topení, klimatizaci, osvětlení atd.

Pro více informací o managementu energie nás kontaktujte